Regie op veiligheid

We voeren een integrale benadering in van bouwwerk-, bouwplaats- en omgevingsveiligheid vanaf het initiatief van het bouwproject tot en met het gebruiken, onderhouden en de sloop ervan. Er komt een Regievoerder Veiligheid voor het volledige bouwproces.

Het versterken van de regie op veiligheid is een essentiële stap in het realiseren van een meer veiligheidsbewuste bouwsector. Dit betekent dat alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen, veiligheid aantoonbaar meer centraal stellen in hun handelen, zorgen dat het veiligheidsbewustzijn toeneemt in hun organisaties en in alle projecten en bouw gerelateerde activiteiten daarop aanspreekbaar zijn.

Regievoerder Veiligheid

De regie moet duidelijk en zichtbaar zijn gewaarborgd dus ook als zodanig worden vastgelegd in contracten. De opdrachtgever krijgt expliciet de rol van regisseur als Regievoerder Veiligheid. De opdrachtnemer zorgt voor een Veiligheidsaanspreekpunt. Dit is de tegenhanger van de Regievoerder. Het proces, de taken en bevoegdheden van Regievoerder en Veiligheidsaanspreekpunt worden in de overeenkomsten van nieuwe projecten vastgelegd. Dit is een nieuw handelingskader voor opdrachtgevers en opdrachtnemers en levert echt een andere manier van werken op.

Introductie nieuwe werkwijze

We gaan vanuit de praktijk van elkaar leren en kijken wat werkt. We starten met de eigen projecten en activiteiten en delen onze leerervaringen. We grijpen de kans om te verankeren wat kan.  

Handreiking

Er is een Handreiking Versie 1.0 Regie op Veiligheid beschikbaar dat aangeeft hoe je het zou kunnen doen. Eind 2022 moet die Handreiking een versie 2.0 kennen die eind 2023 (versie 3.0) rijp moet zijn om aan te geven hoe je het zou moeten doen.

Documenten

Safety first is het uitgangspunt voor het eigen handelen in de projecten en activiteiten waarbij je betrokken bent.”

  • Onderzoeksraad voor Veiligheid

    “Hiermee neemt de bouwsector een belangrijke eerste stap naar het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Vergeleken met eerdere reacties op onze rapporten over bouwveiligheid, is nu sprake van een meer ambitieuze en proactieve reactie.”

    Wij zetten ons maximaal in om van het idee dat in de bouwsector nu eenmaal ongelukken gebeuren af te komen. Lees meer.