Leerprojecten

Het versterken van de regie op veiligheid is een essentiële stap in het realiseren van een meer veiligheidsbewuste bouwsector.

Het programma beschrijft verbeteracties op het gebied van drie thema’s. Deze worden actief toegepast, gemonitord en geëvalueerd. Vervolgens wordt bepaald welke vastlegging in bestaande of nieuwe normen, standaarden, richtlijnen, regels of wetgeving noodzakelijk is. De uitvoering van het programma Veiligheid in de Bouw is o.a. gestart met 10 leerprojecten.

De Leerprojecten

 • Renovatie Binnenhof
 • Verdubbeling Rijbaanstelsel Schiphol – Avioduct over de A4
 • Herstel Breedplaatvloeren gebouw Ministerie van Justitie en BZK
 • Renovatie Herman Gorter Complex
 • DBFM-project ViA15
 • DBFM-project Rijksweg A16
 • Larense Veld Almere 3e fase: ontwikkeling en bouw van 56 woningen
 • Raamovereenkomst stadse Werken Rotterdam (aansturing vele kleinere aannemers)
 • A79 – Provincie Noord-Brabant
 • V&G-coördinatie bij de Provincie Noord-Holland

Voortgang

Wij regelen in het programma dat tussen de projecten onderling regelmatig afstemming plaatsvindt en dat leerervaringen gedeeld wordt

Eerste indruk uit de leerprojecten

Voor veel van de leerprojecten is het programma Veiligheid in de Bouw een stimulans om expliciet met veiligheid bezig te zijn in hun project. Er gebeurde al veel, maar men zag het onderlinge verband niet altijd. Nu gaan de deelnemers op zoek naar wat er al wél gebeurt. Door veiligheid actief te agenderen, komt er dus beweging op gang.

 • “Door veiligheid actief te agenderen, komt er beweging op gang.”

  Wij zetten ons maximaal in om van het idee dat in de bouwsector nu eenmaal ongelukken gebeuren af te komen. Lees meer.