Resultaten

Help jij mee om ons veiligheidsgedachtegoed te verankeren in de gehele sector? 

Het programma Veiligheid in de Bouw werkt toe naar eind 2022 met producten die draagvlak hebben om verankerd te kunnen worden in de gehele ontwerp-, bouw- en technieksector. Door het adopteren van normen, door opname in de wet of langs een andere verplichtende weg. Wij zullen hier resultaten en aanbevelingen delen.

Opbrengsten per thema

Regie op veiligheid

Van ‘Regie op veiligheid’ is Handreiking Versie 1.0 ontwikkeld dat aangeeft hoe je het zou kunnen doen. De instelling van de Regievoerder Veiligheid dwingt de opdrachtgever vanaf de initiatieffase van het project de juiste aandacht aan veiligheid te geven door te zorgen voor een risicoanalyse op veiligheid aan het einde van elke fase met een ‘Go/No Go’ naar de volgende fase. Desgevraagd ziet iedereen dat als grote meerwaarde, ook projectontwikkelaars zien dat. Het dilemma bij de kleinere projecten is hoe deze functie van Regievoerder Veiligheid als rol goed toe te kennen. Op een groot project is het eenvoudig: het betekent zoveel werk dat een dedicated functionaris mogelijk en nodig is.

Borgen constructieve veiligheid

Voor ‘Borgen constructieve veiligheid’ is er een Handreiking versie 1.0 ontwikkeld dat aangeeft hoe je het zou kunnen doen. Eind 2022 moet er een bijgewerkte versie 2.0 zijn die uiteindelijk een vervolg krijgt in een definitieve versie die aangeeft hoe je het zou moeten doen.

De ervaringen tot nu  toe geven aan dat de versterkte rol van de Coördinerend Constructeur zoals verwoord in het voorstel aan de OVV goed wordt ontvangen. Uit de projecten waarin deze rol al wordt toegepast blijkt de noodzaak tot nadere uitwerking, bijvoorbeeld over de concrete invulling en contractuele inbedding van de toetsende rol van de Coördinerend Constructeur. De gevolgen voor aansprakelijkheid, verzekerbaarheid en contractvorming komen hierbij ook aan de orde.

Versterken lerend vermogen

Op het gebied van ‘Versterken lerend vermogen’ gebeurt er veel. Enkele opdrachtgevers en bedrijven hebben het overleg over veiligheid met hun ketenpartners geïnstitutionaliseerd en dat werkt goed. Er zijn daarnaast steeds meer beleidsuitspraken waarin veiligheid top of mind is en waarin eindverantwoordelijke leidinggevenden commitment tonen en een veilige meldcultuur voorstaan.

  • Koene Talsma:

    “Er zijn steeds meer beleidsuitspraken waarin veiligheid top of mind is en waarin eindverantwoordelijke leidinggevenden commitment tonen en een veilige meldcultuur voorstaan.”

    Wij zetten ons maximaal in om van het idee dat in de bouwsector nu eenmaal ongelukken gebeuren af te komen. Lees meer.