Over ons

Wij willen afrekenen met de uitspraak dat er in de bouwsector nu eenmaal ongelukken kunnen gebeuren en zetten ons maximaal in om van dit imago af te komen.

De leden van de Stuurgroep zijn:

  • Fries Heinis (Koninklijke Bouwend Nederland)
  • Ans Rietstra (Opdrachtgeversforum in de bouw)
  • Roger Mol (Governance Code Veiligheid in de Bouw) – per 1 januari Bob Demoet
  • Eric van den Broek (VNconstructeurs)
  • Wouter Bijman (Koninklijke NLingenieurs)

Gezamenlijk hebben wij een programma ontwikkeld dat structureel de integrale veiligheid in de volle breedte van de bouwsector vergroot. Bij het tot stand komen van dit programma is een brede vertegenwoordiging van de sector uitgebreid en herhaaldelijk geconsulteerd en is draagvlak voor het programma verkregen.

Gemotiveerde partijen

Alle ondertekenaars zijn intrinsiek gemotiveerd om af te rekenen met de uitspraak dat er in de bouwsector nu eenmaal ongelukken kunnen gebeuren. Wij zetten ons persoonlijk maximaal in om van dit imago af te komen en om de verantwoordelijkheid voor veiligheid bij bouwprojecten te verduidelijken en leerervaringen te delen. We zijn ons ervan bewust dat er verschillen zijn tussen de betrokken partijen. Het gaat ons erom dat we allemaal daadwerkelijk een stap zetten.

Maximale inzet

Wij vertrouwen erop dat ons programma zorgt voor een betere risicobeheersing in de bouwsector. De vijf representanten hebben uitgesproken de maatregelen te implementeren in hun eigen organisaties en de kennis die zij opdoen te delen met hun achterban.

Coördinatie programma

Alle betrokken partijen zijn zich ervan bewust dat regie, coördinatie en evaluatie nodig is op de uitvoering van het programma. Onder aansturing van een Stuurgroep voert een Kerncoalitie de operationele zaken uit. Die kerncoalitie heeft een implementatieplan opgesteld. Drie werkgroepen zijn aan de slag met de thema’s. Bureau de Bont verzorgt het programmamanagement. Andere partijen uit de bouwkolom worden actief meegenomen op de ingeslagen weg om de gestelde ambities te kunnen bereiken.

Heb je vragen over het programma Veiligheid in de Bouw? Wil je weten hoe jij je steentje kunt bijdragen? Mail naar info@veiligheidindebouw.nu.

  • “Wij vertrouwen erop dat ons programma zorgt voor een betere risicobeheersing in de bouwsector. “

    Wij zetten ons maximaal in om van het idee dat in de bouwsector nu eenmaal ongelukken gebeuren af te komen. Lees meer.