Programma Veiligheid in de Bouw

Voor veilige bouwwerken zonder ernstige ongevallen

Koninklijke Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de bouw, de Governance Code Veiligheid in de Bouw, VNconstructeurs en Koninklijke NLingenieurs hebben gezamenlijk een programma ontwikkeld dat structureel de integrale veiligheid van ontwerp, bouw en gebruik in de volle breedte van de ontwerp-, bouw- en technieksector vergroot. Het gedachtegoed van het programma wordt getoetst en leerervaringen worden op deze site gedeeld.

Drie thema’s

Het programma Veiligheid in de Bouw focust op drie thema’s:

Borgen constructieve veiligheid

Versterken lerend vermogen

  • “Als je werkt vanuit veiligheid komt dit ten goede aan de kwaliteit en het rendement.”

  • “Alle partijen moeten zélf de verantwoordelijkheid nemen om de eigen werkprocessen zo veilig mogelijk in te richten.”

  • Safety first is het uitgangspunt voor het eigen handelen in de projecten en activiteiten waarbij je betrokken bent.”

    Wij zetten ons maximaal in om van het idee dat in de bouwsector nu eenmaal ongelukken gebeuren af te komen. Lees meer.