Thema’s

Het programma Veiligheid in de Bouw focust op drie thema’s bij het structureel versterken van de integrale veiligheid in de volle breedte van de bouwsector.

Regie op veiligheid

We voeren een integrale benadering in van bouwwerk-, bouwplaats- en omgevingsveiligheid vanaf het initiatief van het bouwproject tot en met het gebruiken, onderhouden en de sloop ervan. Er komt een centrale Regievoerder Veiligheid voor het volledige bouwproces

Borgen constructieve veiligheid

Er wordt in iedere fase  van het bouwproces slechts één constructeur eindverantwoordelijk voor de constructieve veiligheid. De rol van de Coördinerend Constructeur wordt versterkt en uitgebreid.

Versterken lerend vermogen

We zetten in op cultuur- en gedragsverandering zodat een veilige en open cultuur ontstaat om op verschillende niveaus te delen wat er is geleerd van het goed dan wel minder goed opgeleverde werk. We ontwikkelen hiervoor een registratie- en analysesystematiek.

Wij zetten ons maximaal in om van het idee dat in de bouwsector nu eenmaal ongelukken gebeuren af te komen. Lees meer.